Dla firm i organizacji

Biuro Citart zaprasza na szkolenia i warsztaty podnoszących efektywność funkcjonowania organizacji. Nasz program dedykujemy kadrze średniego i wyższego szczebla menedżerskiego, a jego celem jest dostarczenie rozwiązań skutecznie podnoszących jakość pracy , kreatywność i motywację biorących w nich udział oraz uodpornienie na stres. Nasze zajęcia koncentrują się na obszarach team buildingu, pracy w grupie, zarządzaniu zasobami ludzkimi, motywacji oraz administracji sukcesem i porażką.

Zalety szkoleń i warsztatów Biura Citart:
Autorskie zajęcia o wysokim poziomie przygotowane przez wybitnych ludzi kultury, charakteryzujących się darem słowa, co przekłada się na wyższą przyswajalność głoszonych treści . Każdy z naszych autorów posiada doświadczenie wystąpień publicznych, które wykorzystuje podnosząc atrakcyjność prowadzonych wykładów.
Szkolenia i warsztaty odpowiadają konkretnym potrzebom Państwa firmy. Ich uczestnicy otrzymują wiedzę i umiejętności oraz narzędzia do ich wykorzystania we wszystkich obszarach swojej aktywności zawodowej.
Zajęcia nastawione są na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w codziennej pracy.
Szkolenia i warsztaty dostosowujemy do potrzeb uczestników, tak by zostały wykorzystane w najbardziej efektywny sposób.
Po każdym przeprowadzonym szkoleniu nasi prowadzący przygotowują resume zawierające spostrzeżenia i wnioski ze spotkania z kursantami.
Nasze szkolenia mają formę zamkniętą i kierowane są indywidualnie do każdego z naszych klientów. W zależności od liczby uczestników i Państwa życzeń przyjęliśmy 3 warianty prowadzonych szkoleń:
I szkolenie prowadzone w siedzibie firmy, oparte na jej infrastrukturze ;
II szkolenie zewnętrzne prowadzone poza siedzibą firmy;
III szkolenie wyjazdowe prowadzone w naszym ośrodku wypoczynkowym w Starych Kiejkutach, w tym wariancie na życzenie klienta możemy połączyć szkolenia ze zorganizowanym wyjazdem integracyjnym.
We wszystkich wariantach jest możliwość zapewnienia dodatkowych usług cateringowych.

Oferujemy także specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa administracyjnego dedykowane pracownikom działów prawnych firm, kancelariom prawnicym i prawnikom w ramach realizacji wymogów doskonalenia zawodowego. Szkolenia te skierowane są do przedstawicieli wszystkich korporacji prawniczych.
Proponujemy również seminaria z zakresu polityki równościowej i wprowadzania osób z niepełnosprawnością do zespołów pracowniczych.
karta zgłoszeniowa skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosze przesłać na kamil@citart.pl

Dodaj komentarz