Klub Zdesperowanych Romantyków (KZR)

Klub Zdesperowanych Romantyków (KZR) to zespół rockowy z Płocka. Muzyka grupy, oparta na autorskich kompozycjach Tomasza Gębarowskiego, jego gitarze, głosie i tekstach, lawiruje między popem a‍ ‍rockiem alternatywnym. Specjalnością Romantyków są wysokoenergetyczne występy na żywo.

https://www.facebook.com/kzrband?fref=ts

 

Dodaj komentarz