Oferta

CITART W SKRÓCIE:

Misją biura jest dostarczanie Klientom:


 • nowoczesnych metod promocji kultury i sztuki
 • wspieranie artystów i twórców
 • animacja kultury
 • organizowanie spotkań autorskich
 • organizowanie warsztatów
  artystycznych
 • kreowanie wydarzeń artystycznych
 • promocja twórców w mediach oraz tworzenie ich wizerunku.

Działalność impresaryjna:


 • promocja artystów
 • współpraca z instytucjami kultury
 • organizacja spotkań autorskich
 • warsztatów artystycznych
 • spektakli
 • koncertów
 • promocja artystów, w tym obsługa medialna
 • promocja kultury i sztuki
 • organizacja konferencji prasowych, wywiadów, indywidualnych
  spotkań z przedstawicielami
  mediów
 • Działania z zakresu marketingu książki

  …………………………………………………………………………………………….
  1. Opracowanie strategii marketingowej – Stworzenie sprofilowanego programu działań marketingowych (wraz z szacunkowym budżetem) zawierającego strategią marketingową umożliwiającą osiągnięcie wyznaczonych celów marketingowych. Wdrożenie opracowanego planu marketingowego, sprawdzenie stopnia wykonania zaplanowanych działań wraz z podjęciem działania korygujących, w razie wykrycia niezgodności.
  2. Aktualizacja i administracja istniejących profili/ fan page w mediach społecznościowych – Opracowanie zindywidualizowanej strategii prowadzenia fan page, nielimitowany czasowo kontakt z fanami (niestandardowe godziny),publikacja materiałów graficznych, min. 6 postów tygodniowo, relacje z wydarzeń związanych z działalnością artystyczną, organizacja wydarzeń i konkursów, dobór i obsługa płatnych kampanii reklamowych.
  3. Organizacja i administracja społeczności fanowskiej poprzez media społecznościowe: facebook, twitter, instagram, snapchat, pinterest, google +, linkedin – Opracowanie zindywidualizowanej strategii prowadzenia fan page, nielimitowany czasowo kontakt z fanami (niestandardowe godziny),publikacja materiałów graficznych, min. 6 postów tygodniowo, relacje z wydarzeń związanych z działalnością autorki, organizacja wydarzeń i konkursów, obsługa płatnych kampanii reklamowych. Korelacja mediów społecznościowych wraz z utworzeniem jednego hub profilu i publikacją na nim materiałów i informacji z każdego z medium.
  4. Utworzenie, aktualizacja, administracja dedykowanych kont na portalach literackich: goodreads. com, lubimyczytac.pl, biblionetka.pl, wikipedia, bookhunter.pl etc. – Aktualizacja istniejących danych, ujednolicenie wypisów, moderowanie komentarzy, wpisy na portalach zagranicznych
  5. Tworzenie spójnych materiałów wizerunkowych, monitoring sieci www, wpisy na forach literackich – Stały monitoring sieci www, publikacje na forach internetowych, udział w dyskusjach.
  6. Współpraca z influencerami, gościnne posty na blogach; – Analiza rynku wydawniczego i książki z perspektywy influencer marketingu, wyszukanie, zaproponowanie i wybór najlepszej formuły współpracy z influencerami, nawiązanie współpracy z blogerami, pisarzami blogującymi;
  7. Kontakty z mediami i instytucjami
  8. Organizacja udziału w akcjach społecznych i wydarzeniach kulturalnych promujących utwór i autora – Weryfikacja i wyszukiwanie atrakcyjnych wydarzeń kulturalno-społecznych, umożliwiających promocję autora lub/i utworu.
  9. Blurb
  10. Analiza dostępności programów finansowania działań, przygotowanie aplikacji i aplikowanie w imieniu autora – Weryfikacja aktualnych programów (rządowych i prywatnych) pod kątem uzyskania dofinansowanie na cel wskazany przez autora.
  Uwaga biuro Citart nie gwarantuje uzyskania dofinansowania.
  11. Organizacja spotkań autorskich
  4. Koordynacja działań wizualnych, kontakty z grafikami, ilustratorami, fotografem – Stworzenie i zapewnienie spójnej koncepcji identyfikacji wizualnej autora lub/i utworu, na każdym etapie, wyszukanie i angaż odpowiednich specjalistów.
  5. Badanie i analiza rynku książki i przedstawienie propozycji wydawniczych wybranym wydawnictwom – Wybór zgodnych z profilem autora i pasujących do utworu wydawnictw i przedstawienie propozycji wydawniczych wydawnictwom.
  Uwaga biuro Citart nie gwarantuje wydania utworów autora i nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie utworu.
  6. Zapewnienie usług korektora, redaktora, tłumacza, prawnika w zakresie wybranym przez autora – na każdym etapie współpracy z biurem autor ma dostęp do usług korektorskich, redaktorskich i prawnych we wskazanym przez siebie zakresie
  7. Usługi wirtualnego asystenta – Założenie i obsługa konta pocztowego (mail) na potrzeby realizowanych zadań, prowadzenie kalendarza i koordynacja terminów, obsługa dokumentacji etc., obsługa bez limitu godzinowego.

Dodaj komentarz