Filip Modrzejewski

Filip Modrzejewski – redaktor, pracował w kilku wydawnictwach; od lat zajmuje się krajową literaturą piękną, czasem prowadzi warsztaty literackie, wykładowca Jagiellońskiego Kursu Typografii w Krakowie; mieszka w Warszawie. Członek założyciel Stowarzyszenia Magurycz.