Nasi twórcy

Agnieszka Cubała Foto: Marzena Biegała

Pasjonatka historii Powstania Warszawskiego. Swoją przygodę z tematem rozpoczęła podczas studiów na SGH. Napisała wówczas pracę magisterską poświęconą wydarzeniom dziejącym się w stolicy w 1944 roku. Na jej kanwie została wydana książka „Ku wolności… Międzynarodowe, polityczne i psychologiczno-socjologiczne aspekty Powstania Warszawskiego”.

Pracowała w Muzeum Powstania Warszawskiego, zajmując się koordynacją prac nad realizacją ekspozycji stałej i przygotowywaniem wystaw czasowych. Opracowała hasła autorskie do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Była konsultantką historyczną dwóch rozdziałów polskiego wydania książki Normana Davisa „Powstanie’44”.

W latach 2015-2016 na rynku ukazały się jej dwie kolejne książki: „Sten pod pachą, bimber w szklance, dziewczyna i… Warszawa. Życie codzienne powstańczej Warszawy” oraz „Skazani na zagładę? 15 sierpnia 1944. Sen o wolności a dramatyczne realia”. Za pierwszą z nich otrzymała prestiżową nagrodę Klio, nazywaną Noblem dla historyków. Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała jej honorową odznakę „Zasłużony dla Warszawy” za popularyzację wiedzy o najnowszej historii Polski.

W lipcu 2018 roku na rynku ukazała się jej kolejna książka „Igrzyska życia i śmierci. Sportowcy w Powstaniu Warszawskim”. Publikacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem tak środowiska historycznego, jak i sportowego.

Fot: Marzena Biegała