Katarzyna Gacek | 09 lipca 2021

Plakat zapowiadajacy spotkanie on-line z Katarzyną Gacek

Spotkanie zrealizowane przez: Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Link do retransmisji: facebook.com