Propozycje twórców

GOA – spotkanie dla dzieci lub dorosłych (wówczas w innej formi)

Nowy pokaz obejmuje zdjęcia z trwającej 9 miesięcy podróży kamperem do Kabulu, której owocem będzie nowa książka "Droga do Kabulu".

 1. Od kosy do rakiety – o uzbrojeniu w powstaniu styczniowym.

  Autor, Kazimierz Szymeczko, opowiada o używanych w XIX wieku racach kongrewskich . Te proste pociski rakietowe wytyczają kolejny etap rozwoju artylerii i broni rakietowej. Jak pod Grunwaldem nowością były armaty, tak w czasie powstania styczniowego trójnogi do wypuszczania rac były nowym pomysłem militarnym.

  Autor może zademonstrować na prostym, bezpiecznym przykładzie, jak skuteczna może być broń biała, improwizowana (kosa, pika). Omówi wady i zalety broni drzewcowej w starciu np. piechoty z kawalerią.

  Autor opisuje i demonstruje zasadę działania broni rozdzielnego ładowania (strzelby i karabiny ładowane od strony lufy) używanej w powstaniu styczniowym.

  Oferta skierowana głównie dla grup dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich.

  Interakcja, pokaz wideo, proste doświadczenia, mile widziane pytania.

 2. Powstańcza medycyna – sposoby udzielania pierwszej pomocy w XIX wieku i współcześnie.

  Autor omawia sposoby tamowania krwi, przypalania ran, bandażowania, stosowane w okresie powstania styczniowego i porównuje je z obecnymi metodami.

  Autor z wybranymi uczestnikami przeprowadza „transport rannego”, udzielenie pierwszej pomocy (w warunkach „powstańczych”).

  Autor proponuje porównanie wad i zalet stosowania dawnych sposobów leczenia i tłumaczy, dlaczego w sytuacji bezpośredniego narażenia życia, dawne sposoby mogą być nadal używane.

  Porównuje dostępne dawniej i obecnie medykamenty (np. środki znieczulające).

  Oferta skierowana głównie do uczniów szkół podstawowych i średnich.

  Interakcja, pokaz wideo , proste doświadczenia, mile widziane pytania.

 3. 3. Wokulski, Niechcic i inni… powstańcy.

  Autor prezentuje dalsze losy bohaterów książek, którzy brali udział w powstaniu styczniowym. Ukazuje losy pokolenia, które dorastało w tradycji romantycznej, a w wiek dojrzały weszło, jako przedstawiciele epoki pozytywizmu.

  Autor zaprasza do dyskusji na temat wpływu polskiej tradycji romantycznej na kolejne zrywy powstańcze. Omawia patriotyzm walki i patriotyzm pracy w literaturze i w życiu. Dyskusja o wpływie utworów literackich na kształtowanie się postaw czytelników.

  Oferta skierowana głównie do uczniów szkół średnich i osób dorosłych.

  Interakcja, luźny wykład, dyskusja, mile widziane pytania.

 4. 4. Survival, prepersi, powstańcy i my

  Autor porównuje ekwipunek powstańczy z połowy XIX wieku z wyposażeniem dzisiejszych survivalowców. Ukazuje podobieństwa w postępowaniu powstańców styczniowych, ludności cywilnej i obecnych prepersów. Dzieli się wiadomościami dotyczącymi gromadzenia zapasów, rozpalania ognisk, walk partyzanckich, opatrywania ran i różnych aspektów walki i przeżycia. Zajęcia stanowią próbę odnalezienia płaszczyzny wspólnej dla działań XIX-wiecznych i współczesnych.

  Oferta skierowana do wszystkich grup wiekowych, modyfikowana w zależności od potrzeb i wieku uczestników.

  Interakcja, pokaz wideo, proste doświadczenia, mile widziane pytania.

Wszystkie formy spotkań - warsztatów mogą być, na życzenie organizatora, modyfikowane i wzbogacane o inne elementy zawarte w ofercie.

Kazimierz Szymeczko jest autorem tekstów związanych z powstaniem styczniowym, zawartych m. in. w książkach „A to Historia!”, „Walka o wolność – 10 opowiadań z czasów rozbiorów”, Historia Polski w opowieściach.

Okładka książki Tomasz Raczek Kinoterapia

Warsztaty “kinoterapii”, to dyskusja na temat filmów, która staję się rodzajem zbiorowej terapii lęków i stanów depresyjnych.

Krzysztof Petek

 

Bursztynowa Komnata, zaginione klejnoty, garniec monet, chiński smoczy medalion i złote sztaby?

Koncert to połączenie piosenek naszego genialnego barda Jacka Kaczmarskiego o tematyce historycznej („Samosierra”, „Krajobraz po uczcie”, „Rozbite oddziały”, „Ballada wrześniowa”, „Mury”) i kompozycji Kuby Michalskiego do wierszy wielkich polskich poetów (m.in. Kochanowskiego, Norwida, Asnyka, Tuwima, Gałczyńskiego i Herberta).

Całość jest poetycko-muzyczną opowieścią o historii Polski od potężnego królestwa Jagiellonów, przez czas rozbiorów, odzyskanie niepodległości w roku 1918, wojnę, aż do czasów prawie współczesnych. Frazy tej opowieści napisali najwybitniejsi polscy twórcy, a piosenki opatrzone są też krótkim komentarzem historycznym.

Koncerty trwają ok 1 godz. 15 min. Śpiewam, akompaniując sobie na gitarze.

Wym. techniczne: 2 mikrofony na statywach.

O sobie: komponuję muzykę do wierszy znanych poetów i do tekstów własnych. Występuję również z interpretacjami piosenek Leonarda Cohena. Nagrałem pięć płyt z zespołem „Cotton Cat”, oraz pięć albumów solowych.

 1. Spotkanie warsztatowe "HALO ZIEMIA"
 2. Warsztaty art.-terapeutyczny "JESTEM KOLOREM"
 3. Warsztaty „MUZYCZNE WIBRACJE”
 4. WZAJEMNE PORTRETOWANIE – warsztat plastyczny
 5. SPOTKANIE Z GRUPĄ CIRKUS – warsztat pedagogiki cyrku
 6. "W KSIĄŻECZCE PŁYNIE RZECZKA"
 7. "HELP" - audiobook wraz z warsztatami
 8. "PODRÓŻ DO KRAINY MARZEŃ" - spotkanie on-line wraz z warsztatami
 9. "Obcy" 3 częściowy film animowany wraz z warsztatami
 10. "DUCH SŁODKOŚCI"- zabawy urodzinowe dla najmłodszych
 

Spotkanie warsztatowe "HALO ZIEMIA"

Grupa odbiorców: Ekologia dla najmłodszych i młodzieży
Prowadzenie:
MAŁGORZATA SZYSZKA – reżyserka, scenarzystka oraz AGATA UCHMAN - kostiumograf.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiadują się o najważniejszych zagrożeniach ekologicznych. Następnie w małych grupach tworzą rzeźby- instalacje, mające na celu zachęcenie do dbania o otaczające na środowisko.

 

Warsztaty art.-terapeutyczny "JESTEM KOLOREM"

Grupa odbiorców: od 13 lat
Prowadzenie: MAŁGORZATA SZYSZKA- scenarzystka, reżyserka

Podczas spotkania każdy z uczestników stworzy przy użyciu kolorowych kredek, farb, pisaków obraz pt. "Jestem kolorem". Celem jest ćwiczenie uważności poprzez obserwację emocji własnych jak i osób nas otaczających oraz nauka wyrażenia ich np. przy pomocy dobranego koloru, kształtu, faktury.

 

Warsztaty „MUZYCZNE WIBRACJE”

Grupa odbiorców: od najmłodszych do najstarszych
Prowadzenie:
Małgorzata Szyszka, reżyserka, uczestniczka kursu dla muzykoterapeutów

Spotkanie prowadzone metodą muzykoterapii zaczerpniętej od pani dr Elżbiety Galińskiej, którego celem jest nauka komunikowania się, wyrażania emocji, budowania struktur w człowieku tzn. wzmacniania własnego „ja”, poczucia tożsamości zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Metoda łamiąca bariery językowe w procesie komunikowania się w grupie.

 

WZAJEMNE PORTRETOWANIE – warsztat plastyczny

Grupa odbiorców: zarówno dla najmłodszych i młodzieży
Prowadzenie: Agata Uchman- kostiumografka

Warsztat polegałby na stworzeniu własnych portretów uwzględniających motywy haftów, wzorów ukraińskich i własnoręczne naniesienie tych rysunków na T-shirty. Kolejnym etapem warsztatu byłoby stworzenie wymarzonych masek z papieru wyrażających dziecięce marzenia i moc.

Działanie warsztatu podkreśliłoby  świadomość i tożsamość narodową najmłodszych mieszkańców w tym trudnym czasie przesyłając światu piękna wizualną wiadomość.

Element zabawy i terapeutyczna moc sztuki są  absolutnie najważniejsze, te działania mają być wesołe, przyjemne i odstresowujące na ile to możliwe dla ich uczestników. Kreacja plastyczna ma się wydarzać  przy muzyce, w miłym otoczeniu integrującym nasze społeczności i uczestników miedzy sobą .

 

SPOTKANIE Z GRUPĄ CIRKUS – warsztat pedagogiki cyrku

Grupa odbiorców: zarówno dla najmłodszych i młodzieży
Prowadzenie: Anna Adamczyk- warsztat pedagogiki cyrku

Pedagogika cyrku cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko ze względu na atrakcyjność metod, ale także wpływ żonglowania i innych działań cyrkowych na efektywność procesu uczenia /rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej, koncentracji, integracji międzypółkulowej, kształtowanie cierpliwości i motywacji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności/ oraz rozwój kompetencji społecznych /konstruktywne rozwiązywanie problemów, współpraca, odpowiedzialność, otwartość w relacjach z innymi/.

 

"W KSIĄŻECZCE PŁYNIE RZECZKA"

Grupa odbiorców: dla przedszkola i klas 1-4 szkoły podstawowej

Prowadzenie: Dorota Porowska i Aldona Jacórzyńsja

"W KSIĄŻECZCE PŁYNIE RZECZKA" to film z warsztatami opowiadający o roli książki w zapisywaniu opowieści przekazywanych przez pokolenia. W trakcie filmu młodzi uczestnicy uczą się  polskiego alfabetu, liczenia do 10 a także układania własnych historii. 30 minutowemu spotkaniu towarzyszą  10-minutowe warsztaty podczas, których każdy może wykonać własną książkę.

Trailer:

 

"HELP"- audiobook wraz z warsztatami

Grupa odbiorców: od najmłodszych do osób starszych

MAŁGORZATA SZYSZKA – autorka dramatu, reżyserka

"Help”- to tekst sztuki dla młodzieży, który powstał po ubiegłorocznych warsztatach na temat telefonów komórkowych. Okazało się, że ten przedmiot traktowany jest przez młodzież jako przyjaciel, powiernik tajemnic, ostatnia deska ratunku, pomocnik, ktoś bardzo bliski, kto bardzo dużo / a może nawet wszystko wie. Zna nasze pragnienia, marzenia, sekrety. Zainspirowana tak mocną i osobistą więzią

młodych ludzi z telefonami postanowiłam napisać sztukę, ukazującą ich uczucia i zachowania, które do tej pory były zarezerwowane dla relacji międzyludzkich.

Wersja audiobooka "Help" dla kolekcjonerów:) / z rysunkami uczestników warsztatów.

 

"PODRÓŻ DO KRAINY MARZEŃ"

Spotkanie on-line wraz z warsztatami dla przedszkoli i klas 1-4 szkoły podstawowej/można też poprowadzić bezpośrednio z grupą

"PODRÓŻ DO KRAINY MARZEŃ" To 30 minutowe spotkanie z Misiem, który pomaga dzieciom odkryć marzenia te duże i małe, które można zrealizować z pomocą kolegi, nauczyciela, czy rodzica. W ramach spotkania zaplanowano warsztat plastyczny.

Zapis warsztatu:

 

"Obcy" 3 częściowy film animowany wraz z warsztatami /szkoła podstawowa/

Film "Obcy" intryguje spojrzeniem na problem Marty z perspektywy "wydaje się" bezdusznego sprzętu. Plastycznie ciekawy, nie przegadany, odnosi się do doświadczeń młodych. Daje możliwości dyskusji o ważnych sprawach młodzieży - poczucia godności, potrzeby szacunku, bezradności wobec aktów ośmieszania, poniżania w internecie. Warsztaty stwarzają okazję do wejścia w "buty" głównych bohaterów, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań, angażują, Jest to materiał do pracy indywidualnej i w grupie. Może być inspiracją dla innych młodych do tworzenia w tej technice filmów na ich trudne tematy...https://www.facebook.com/animacjenakolacje

Trailer:

 

"DUCH SŁODKOŚCI"-zabawy urodzinowe dla najmłodszych

"Duch słodkości" przyjemny dla oka, zachęcający do dobrej zabawy nie tylko podczas urodzin, ale także przy innych okazjach w przedszkolu czy w klasach młodszych. Ze względu na prosty sposób wycinanki każde dziecko bez kompleksów może włączyć się w zabawę.

Film:

Warsztaty:

MARIA SCHEJBAL-CYTAWA zaprasza dzieci, młodzież, a przede wszystkim dorosłych na SPOTKANIE Z TEATREM LALEK

To propozycja dla tych wszystkich, którzy mają teatralne marzenia.
I którzy wierzą, że grać każdy może…
Zwłaszcza z własnoręcznie wykonaną lalką.

Co się wydarzy podczas warsztatów?

Stworzenie lalek zajmie nam około dwóch godzin. Potem nauczymy się je animować, czyli sprawdzimy, co potrafią. A także przekonamy się, do czego my sami jesteśmy zdolni. Lalki podpowiedzą nam, jakie historie chcielibyśmy przedstawić na scenie. Potrzebne będą nam jeszcze dekoracje i dźwięki. Tym też się zajmiemy. A kiedy spektakl będzie już gotowy, zaprosimy widzów. Proste? I tak, i nie. Każda twórczość wymaga autentycznego zaangażowania i wysiłku.

Co o moich warsztatach mają do powiedzenia uczestnicy?

Kiedy mi powiedziano, że mam brać udział w tworzeniu lalek, to byłem bardzo zły! Nigdy nie lubiłem lekcji plastyki i tym podobnych. Jednak budując własnoręcznie, ze zwykłych, skromnych materiałów postać, czułem radość. Sfotografowałem swoją lalkę i przesłałem zdjęcie żonie. Zżyłem się z moja lalką i gdy na próbie kolega uszkodził jej nakrycie głowy, zrobiło mi się przykro. Pani Maria była bardzo kreatywna i pomocna w procesie tworzenia i ożywiania naszych lalek. Zajęcia te pozwoliły mi odpocząć i uspokoić się. Były ciekawe i udowodniły, że można zrobić coś z niczego.

Warsztaty przerosły moje oczekiwania. Praca nad kreacją lalki pobudziła moje emocje, lalka stała się żywa. Lalka jest idealna, bo może wyrazić wszystko!

Chcę podziękować za świetne warsztaty, które z pewnością zapamiętam na bardzo długi czas, jeśli nie do końca życia. Jestem samotnikiem i trudno mi się otwierać przed innymi, natomiast te warsztaty, zwłaszcza praca grupowa, pomogły mi spojrzeć na innych z ciekawej i bardziej właściwej perspektywy. Świetny pomysł, organizacja, osoba prowadząca oraz uczestnicy. Dzięki!

Te zajęcia były dla mnie jak otwarcie okna na różnorodność twórczych możliwości. Praca własnymi rękami zawsze sprawia radość, ale też ważne jest, by do tej pracy zaangażować umysł. Tworzenie lalki i jej osobowości, a następnie powołanie jej do życia skłania do refleksji. Dziękuję!

Warsztaty zapoznały mnie z przedmiotem jako żywą istotą poprzez proces tworzenia, zdobienia i ożywiania lalki. Doskonałe doświadczenie pracy z ludźmi i poznanie ich odczuć podczas pracy z lalką. Wzruszyło mnie to.

Zajęcia z lalkami były dla mnie miłym zaskoczeniem. Przypomniałem sobie o swoich dobrych cechach i zwyczajach – dobrej organizacji pracy i zamiłowaniu do porządku, choć dzięki nim odkryłem, że „pójście na żywioł” i odrobina chaosu też mogą dać fajne rezultaty. Niewielkie środki i odrobina zaangażowania potrafią wydobyć z ludzi rzeczy, o które bym ich nie podejrzewał…

Lalka na dzisiejszych warsztatach to ja. Płacząca rozpaczliwie i biorąca się w garść ciągle od nowa. Animujące ją dla mnie kobiety sprawiły, że ożyła przed moimi oczami, a gdy zatańczyła poczułam kolejny raz, że dam radę iść dalej.

Przygoda z teatrem lalek – gdzie, kiedy, jak?

Program zajęć i czas ich trwania są zawsze dostosowywane do konkretnych potrzeb i możliwości grupy. Czasem organizujemy jednodniowe spotkanie, ale lepiej sprawdza się kilka warsztatowych dni. Aby wziąć udział w zajęciach, nie trzeba mieć żadnych specjalnych umiejętności, nie jest potrzebne doświadczenie w pracy teatralnej, a do tworzenia lalek wykorzystujemy szary papier, stare gazety, sznurek i rozmaite przedmioty „znalezione”.

Samo konstruowanie lalki nie jest trudne i nie wymaga wielkiej sprawności manualnej. Proces wspólnego tworzenia staramy się zawsze zakończyć pokazem – minispektaklu lub choćby kilkuminutowej etiudy lalkowej.

Poniżej w linku jeden z przykładów moich warsztatowych projektów (opis w języku angielskim, ale zdjęcia i filmy pozwalają zorientować się w charakterze zajęć): http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-action/

Warsztaty mogą być także prowadzone online (ZOOM).

 

Informacje o Marii Schejbal-Cytawie dostępne w zakładce nasi twórcy

Bogumił Luft Foto Rafał Komorowski (CC BY-SA 4.0)

W dzisiejszych czasach wojny na Ukrainie między Wschodem a Zachodem Europy, sąsiedni obszar Rumunii i bliskiej jej kulturowo i historycznie Republiki Mołdawii – jako pogranicze Wschodu i Zachodu – jest szczególnie ważny dla zrozumienia tego, co się dzieje i co się dziać może. Byłem ambasadorem RP kolejno w obu tych krajach (w Rumunii w latach 1993-1999, a w Mołdawii w latach 2010-2012). Dziś Mołdawia – kraj postsowiecki - jest zagrożona ewentualną rosyjską agresją, a Rumunia to najważniejszy – wraz z Polską – kraj wschodniej flanki NATO, a więc zachodniego świata.

Rumunia i Republika Mołdawii to dziś przestrzeń, w której żyje naród stworzony w XIX wieku przez żywioł kulturowy, który pozostał w Europie Południowo-Wschodniej po dwustuletnich rządach Imperium Rzymskiego na obszarze starożytnej Dacji. Najważniejszym wyznacznikiem jego tożsamości był przez wieki, i pozostaje do dzisiaj, język rumuński – powstały w procesie ewolucji języka łacińskiego pozostawionego na Bałkanach przez Rzymian. Ten łaciński lud – który przetrwał w wielu krajach południowo-wschodniego regionu Europy, ale szczególnie w Siedmiogrodzie, oraz w Hospodarstwach Wołoskim i Mołdawskim – wywalczył sobie własne państwo, walcząc skutecznie o jego ostateczny kształt od połowy XIX wieku do pierwszej wojny światowej.

Obecna Republika Mołdawii to natomiast wschodnia część niegdysiejszego rumuńskojęzycznego Hospodarstwa Mołdawskiego (zwana Besarabią), która tylko w latach 1918-1944 wchodziła w skład rumuńskiego państwa. W wieku XIX rumuńskojęzyczni Mołdawianie w Besarabii żyli w imperium carskim, a w drugiej połowie XX wieku w imperium sowieckim. Dążąca dziś do odbudowy imperium Rosja uważa rumuńskojęzyczną Besarabię za część „Ruskiego Miru”. Rumuni uważają, że powinna być częścią ich państwa. Sami mieszkańcy Republiki Mołdawii są rozdarci – jedni chcą zjednoczenia z rosnącą w siłę europejską Rumunią, inni spoglądają z sympatią i nadzieją (chyba malejącą w ostatnich miesiącach) w stronę Rosji. Najliczniejsi są chyba ci, którzy chcą mieć własne państwo powstałe trzydzieści lat temu, choć jak dotąd jest słabe i bezbronne w dzisiejszych trudnych czasach.

Jakim krajem i dlaczego jest dziś Rumunia, która stała się o dziwo jednym z kilku najważniejszych państw Unii Europejskiej i NATO? Skąd siła społeczeństwa obywatelskiego w Republice Mołdawii, które konsekwentnie i z zadziwiającą nadzieją walczy o prozachodnią modernizację tego prowincjonalnego kraju? Jak to wszystko może się skończyć?

Oto zaskakujące pytania, na jakie będę się starał szukać odpowiedzi podczas spotkań z czytelnikami mojej książki „Rumun goni za happy endem” oraz rumuńskich książek, które przetłumaczyłem.

"Miraż. Trzy lata w Azji".

Opowieść o trzech latach, które reporter Andrzej Meller spędził w Azji. Historia zaczyna się podczas wojny w Gruzji, której dzisiejsza sytuacja na Ukrainie jest niejako kontynuacją jako, że Putin dąży do odbudowy imperium. Autor postara się jednak tylko zasygnalizować problem, by skupić się bardziej na podróży po Iranie, Pakistanie, Indiach i krajach Azji Południowo-Wschodniej (Wietnamie, Laosie, Tajlandii, Birmie i Kambodży).

"Maha Kumbh Mela. Święto Dzbana"

Opowieść o Indiach i największym religijnym festiwalu świata, w którym w 2013 roku wzięło udział 110 milionów ludzi. Pokaz zdjęć z Allahabadu nad Gangesem, ale nie tylko.

"Czołem, nie ma hien. Wietnam jakiego nie znacie"

Historia i współczesność Wietnamu w którym Eleonora i Andrzej Mellerowie żyli ponad trzy lata.

"Kamperem do Kabulu"

Historia Eli i Andrzeja z 9 miesięcznej podróży kamperem z Warszawy do Afganistanu. Autorzy książki opowiedzą o odwiedzanych krajach: Turcji, Gruzji, Armenii, Iranie i Afganistanie.

Spotkania trwają 90 minut.

Pooja i zabawa

Pan Poeta Show to spotkanie autorskie dla dzieci łączące świetną zabawę z dowcipną poezją autora.

Oprócz poznawania literatury dziecięcej, Mali Goście z Ukrainy będą mieli szansę doskonale się bawić, a także wiele się nauczyć.

Tłumacz będzie mieć ułatwione zadania, gdyż bajki Pana Poety przetłumaczono na angielski i rosyjski.

Spotkanie online

Transmisja on-line otwiera zupełnie nowe możliwości. Autor zabiera Dzieci w świat rozmawiających ze sobą pacynek – bohaterów książek.

Dyskutuje z nimi o emocjach, kulturze, procesie drukowania książek, a także o dinozaurach – słowem – o tematach, które dzieci lubią najbardziej.

Przykładowe zabawy

Składanie ptaków z origami, odkrywcze tworzenie kleksów, zapamiętywanie liter, układanie słów z prawdziwych piór czy morze balonów – to tylko niektóre aktywności angażujące dzieci w poznawaną książkę.

Program spotkania:

 1. Przywitanie dzieci z Ukrainy
 2. Przedstawienie się autora.
 3. Przedstawienie postaci i czytanie pierwszej bajki (mam przetłumaczone na rosyjski i angielski)
 4. Zabawy edukacyjne, czyli w szczególności:
  • zadania z origami – dzieci wykonują ptaszka wedle instrukcji na filmie - dzieci układają z prawdziwych piór duży napis: PAW. Uczymy się poszczególnych nazw ptaków po polsku
  • dzieci poznają niektóre słowa, które podobnie brzmią także w ich ojczystym języków 
  • jeśli spotkanie jest on-line, to wcześniej Biblioteka/Ośrodek kultury otrzymuje zestaw balonów i innych akcesoriów, które wykorzystuję podczas spotkań na żywo. 
  • jeśli spotkanie jest twarzą w twarz, to tłumacz będzie tłumaczył moje bajki, wcześniej mając przygotowane linijka po linijce, aby dokładnie podążać za treścią czytanej bajki przez Pacynkę
  • dzieci najwięcej zapamiętują podczas zabawy, dlatego ta forma spotkania będzie najbardziej owocna.

Pan Poeta
ZAPRASZA

 

Oferta pokazów filmów autorstwa
MAŁGORZATY SZYSZKI

www.szyszka.art.pl

Cykl zajęć twórczych poświęconych integracji dzieci z Polski i Ukrainy w formie nagrania pięciu sesji warsztatowych (każda trwająca 30-40 minut) z udziałem polsko-ukraińskiej grupy dziecięcej, instruktorki oraz tłumacza (program zawiera elementy nauki języka polskiego/ukraińskiego przez dzieci).

Program zajęć obejmuje naukę stworzenia prostej lalki teatralnej z papieru i sznurka. Następnym krokiem jest nadanie lalce przez każde dziecko indywidualnego charakteru z wykorzystaniem rozmaitych tworzyw (tkanina, folia, przedmioty „znalezione”, na przykład szyszki, liście, guziki, fragmenty garderoby). Kolejne zadania to inscenizowanie rozmaitych sytuacji z udziałem lalek we wspólnej teatralnej zabawie.

Szkicowy program poszczególnych zajęć:

 • LALKA. Dzieci pod kierunkiem instruktorki wykonują lalkę – na koniec tych zajęć każdy ma swoją papierową postać.
 • MÓJ PRZYJACIEL. Dzieci nadają swoim lalkom indywidualny charakter (strój, włosy, inne charakterystyczne elementy wyglądu) – na koniec tych zajęć każdy ma swojego lalkowego przyjaciela.
 • NASZA WYSPA. Dzieci (w mieszanych pod względem narodowości parach lub trójkach) przygotowują „wyspę” - miejsce do zamieszkania przez swoich lalkowych przyjaciół. W wybranej przez siebie przestrzeni (w pomieszczeniu zamkniętym bądź w plenerze) budują dekoracje teatralne.
 • PRZYGODA. Każda para/grupa przygotowuje mini-przedstawienie lalkowe.
 • RAZEM W TEATRZE. Dzieci oglądają nawzajem swoje „spektakle”.

W czasie teatralnej zabawy dzieci uczą się nawzajem różnych słów i wyrażeń w obu językach, które wykorzystują w swoich mini-przedstawieniach. Mogą też ułożyć wspólnie dwujęzyczną piosenkę.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, CHĘTNIE ODPOWIEM NA PYTANIA CZY WĄTPLIWOŚCI I POMOGĘ ZNALEŹĆ TEATRALNE ROZWIĄZANIA:

Wybrane materiały filmowe ilustrujące różne moje pomysły na pracę z samodzielnie wykonaną lalką teatralną.

Jak zrobić lalkę z papieru

Dziadek do orzechów

Hurra wolność!

 1. Warsztaty pisarskie – „Co w trawie piszczy?”, czyli napisz swoje opowiadanie eko

  Dla kogo?

  • Młodzie
  • Dorośli

  Długość trwania:

  • 1,5 h jednorazowo
  • do kilku warsztatów x 1 h

  Wstępny plan warsztatów (modyfikowany w zależności od długości warsztatów)

  • Temat – co nas najbardziej porusza w temacie ekologii?
  • Bohater – o kim opowiemy? Jaki cel będzie miał nasz bohater?
  • Konflikt – z kim/z czym zmierzy się bohater?
  • Historia – o czym będzie? W dwóch zdaniach
  • Przesłanie • Struktura trzech aktów
  • Prezentacja pomysłów uczestników i omówienie ich

  Sposób prowadzenia spotkania: online lub na żywo

  Wykład, ćwiczenia, praca własna, dyskusja

   

 2. Wykład lub rozmowa – „Ekologia na co dzień – to nie jest trudne”

  • Jakie krzywdy robimy naszej planecie?
  • W jakich sferach życia mamy wpływ na ekologię? Przykłady z życia
  • Przykłady filmowe – co warto obejrzeć na temat ekologii?
  • Co warto przeczytać – polecane książki o ekologii

Warsztaty literackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do organizacji spotkania/warsztatów o tematyce około-muzycznej z kompozytorką, autorką tekstów i wokalistką Kasią Stashką.

Podczas spotkania chętnie podzieli się z uczestnikami swoim doświadczeniem: muzycznym, scenicznym i, przede wszystkim, wokalnym.W trakcie spotkań opowie też, jak ćwiczyć i doskonalić swój głos, jak interpretować utwory, co robić, aby pozostać sobą na scenie, ale również podzieli się sposobami, które umożliwią poznanie swojego głosu (jego barwy, brzmienia, kształtowania oddechu, wymowy, tonacji oraz dykcji).

Stashka na scenie z grupą dzieci.

W programie przewiduje też wspólne śpiewanie, konkurs a’la The Voice i własny koncert.

Możliwe wydarzenie stacjonarne lub online z kompleksową obsługą biura Citart.

 

Więcej o Stashce w zakładce nasi twórcy.

Stashka na scenie z grupą dzieci Fot. Tygodnik Szczytno

 1. Jak zbilansować zdrowy posiłek?
  • na jakie produkty zwrócić uwagę?
  • jakie jest zapotrzebowanie u zdrowego człowieka na węglowodany, białko, tłuszcz?
 2. Jaka dieta jest najlepsza?
 3. Co wnoszą do naszego życia popularne diety
  • ketogeniczna
  • bezglutenowa
  • dieta sokowa
  • intermittent fasting, czyli post przerywany
 4. Zasady prawidłowego żywienia 
  • czy w dzisiejszych czasach można jeść zdrowo?
  • czy śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia?
  • czy ostatni posiłek należy zjeść do godziny 18?
  • czy owoce zjedzone po południu tuczą?
 5. Dlaczego picie wody jest tak ważne dla naszego organizmu?

 

Zaprasza
Dietetyk kliniczny
Martyna Walecka