Agnieszka Cubała | Propozycje wykładów o symbolach narodowych RP

Propozycje wykładów dla dorosłych:

 1. Polskie barwy narodowe – wykład poświęcony historii powstania polskich barw narodowych.
  • chorągwie jako symbol znaków bojowo-rozpoznawczych
  • heraldyka
  • znaki bojowe tzw. stanic plemion słowiańskich, książąt i królów polskich
  • chorągiew Królestwa Polskiego jako symbol jedności państwa i znak Polaków, ale i zewnętrzna reprezentacja króla i podległych mu ziem
  • polskie barwy narodowe na sztandarach i mundurach wojsk polskich (za panowania ostatnich królów Polski; podczas istnienia Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego; podczas powstań narodowych; I wojny światowej, dwudziestolecia międzynarodowego oraz w formacjach polskich walczących na prawie wszystkich frontach II wojny światowej i dziś.
 2. Polskie barwy narodowe podczas Powstania Warszawskiego. Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
  • flagi biało-czerwone w walczącym mieście i ich znaczenie dla powstańców i ludności cywilnej
  • stroje powstańcze (biało-czerwona opaska i jej szczególne znaczenie; inne biało-czerwone symbole na mundurach i nakryciach głowy powstańców)
  • polskie barwy narodowe oraz godło na plakatach oraz winietach prasy powstańczej
  • odwołanie do polskich symboli narodowych w powstańczej poezji, piosence, pieśni i wspomnieniach walczących
  • z perspektywy czasu - powstańcy warszawscy o polskich symbolach narodowych
 3. Polskie symbole narodowe w Powstaniu styczniowym. Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
  • sztandary powstania styczniowego,
  • mundury powstańców styczniowych,
  • stroje patriotyczne
  • biżuteria patriotyczna pełna narodowych symboli
 4. Geneza powstania wiersza „Pieśń o fladze” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - utworu, który najczęściej przywoływany jest Dniu Flagi (2 maja). Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
  • historia wojenna Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
  • obóz jeniecki Altengrabow
  • przybycie powstańców warszawskich do obozu jenieckiego Altengrabow
  • inne wydarzenia towarzyszące napisaniu tego wiersza
 5. Polskie symbole narodowe. Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
  • geneza powstania godła i barw narodowych Polski (symbolika barw i znaków w tradycji i mitologii; heraldyka)
  • znaczenie symboli (godła i barw) w budowaniu tożsamości narodowej za czasów książąt i królów polskich; w czasie rozbiorów, a także I i II wojny światowej oraz w dniu dzisiejszym
  • hymn Polski („Bogurodzica” – pierwszy znany hymn Polski; kolejne ważne pieśni patriotyczne; Józef Wybicki – najciekawsze fakty z życiorysu; okoliczności powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”; losy utworu i jego znaczenie podczas zrywów narodowych; kontrowersje i spory wokół hymnu - „mazurek” czy „marsz”, tekst zwrotek)
  • oficjalne ustanowienie godła, barw narodowych i hymnu Polski
  • znaczenie symboli narodowych podczas II wojny światowej i dziś