Agnieszka Cubala | Wykład/warsztaty z okazji obchodów 160 rocznicy powstania styczniowego

Temat: Kobiety w powstaniu styczniowym (warsztaty dla szkół podstawowych i średnich – w zależności od grupy wiekowej zaakcentowane zostaną różnorodne akcenty tematyczne)

 1. „Kobiety są prawdziwą duszą powstania” – udział kobiet w powstaniu styczniowym
  • Uczestnictwo w manifestacjach patriotycznych (współorganizacja, stroje żałobne lub w barwach patriotycznych, biżuteria patriotyczna)
  • Organizacja tajnych stowarzyszeń (tzw. piątki, komitety, kumy)
  • Agitacja w środowiskach mieszczańskich i chłopskich
  • Niesienie pomocy potrzebującym (opieka nad rannymi, aresztowanymi, zesłanymi na Syberię, rodzinami poległych)
  • Organizacja szpitali i lazaretów, służba kurierska, udział w walce z bronią w ręku
  • Postawy kobiet wobec mężczyzn zesłanych na Syberię – matki, siostry, żony, narzeczone
 2. Miłość podczas powstania styczniowego (wybrane historie)
 3. Najważniejsze sylwetki kobiet: in. Anna Pustowójtówna, Pelagia Zgliczyńska, Anna Konarzewska, Wanda Umińska, Emilia Heurichowa i jej córki, Emilia Prędowska
 4. Kobiety uczestniczące w powstaniu styczniowym związane z poszczególnymi regionami Polski (koncentracja na regionie, w którym odbywają się warsztaty)
 5. (Część warsztatowa) – Wystawa „Kobiety w powstaniu styczniowym”

Na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzącą uczniowie, pracując w podgrupach, przygotują własne wystawy. Pod koniec zajęć każda z grup zaprezentuje swoją propozycję, uzasadniając, dlaczego zdecydowała się akurat na taki wybór. Efekty pracy uczniów będą mogły być później zaprezentowane w bibliotece lub szkole, dzięki czemu kolejne osoby zapoznają się z tematem.

Temat: Miłość podczas powstania styczniowego (wykład lub warsztaty dla szkół średnich)

 1. Powstanie styczniowe – „powstanie dusz i serc”
 2. Wybrane historie:
  • Pelagia Zgliszczyńska i Jarosław Dąbrowski
  • Henryka Pustowójtówna i Marian Langiewicz
  • Maria Kaczanowska i Józef Hauke-Boska
  • Inne
 3. Pierwowzory postaci będących bohaterami takich utworów literackich jak m.in.:
  • „Nad Niemnem”,
  • „Noce i dnie”,
  • „Wierna rzeka”
 4. Część warsztatowa – wystawa „Miłość podczas powstania styczniowego”

Na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzącą uczniowie, pracując w podgrupach, przygotują własne wystawy. Pod koniec zajęć każda z grup zaprezentuje swoją wystawę, uzasadniając, dlaczego zdecydowała się akurat na taki wybór. Efekty pracy uczniów będą mogły być później zaprezentowane w bibliotece lub szkole, dzięki czemu kolejne osoby zapoznają się z tematem „Miłość podczas powstania styczniowego”.

Temat: Powstanie styczniowe w sztuce (warsztaty dla szkół średnich)

Na każde zajęcia trzeba zapewnić uczestnikom materiały potrzebne do przygotowania wystawy: (arkusze papieru, kolorowe wydruki, pisaki, klej).

 1. Powstanie styczniowe jako wydarzenie, które znalazło szerokie odzwierciedlenie w sztuce XIX i XX wieku
 2. Artyści malarze biorący udział w powstaniu styczniowym (krótkie przedstawienie indywidualnych losów oraz prac poświęconych powstaniu styczniowemu):
  • Maksymilian Gierymski,
  • Adam Chmielowski,
  • Ludomir Benedyktowicz,
  • Michał Elwiro Andriolli,
  • Aleksander Sochaczewski
  • inni
 3. Artyści wykorzystujący motyw powstania styczniowego w swoich pracach (krótkie przedstawienie artysty i prezentacja jego prac poświęconych powstaniu styczniowemu):
  • Jan Matejko,
  • Artur Grottger,
  • Juliusz Kossak,
  • Wojciech Kossak,
  • Jacek Malczewski,
  • Józef Chełmoński,
  • Stanisław Witkiewicz
  • Inni
 4. (Część warsztatowa) Powstanie styczniowe w sztuce

Na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzącą uczniowie, pracując w podgrupach, przygotują własne wystawy. Pod koniec zajęć każda z grup zaprezentuje swoją propozycję, uzasadniając, dlaczego zdecydowała się akurat na taki wybór. Efekty pracy uczniów będą mogły być później zaprezentowane w bibliotece lub szkole, dzięki czemu kolejne osoby zapoznają się z tematem „Powstanie styczniowe w sztuce”.

Temat: Powstanie styczniowe w sztuce (warsztaty dla szkół podstawowych)

 1. Powstanie styczniowe jako wydarzenie, które znalazło swoje szerokie odzwierciedlenie w sztuce XIX i XX wieku
 2. Jak artyści malarze przedstawiali powstanie styczniowe (prezentacja poszczególnych obrazów i ich twórców):
  • przygotowanie do walk powstańczych
  • sceny batalistyczne
  • powstańcy styczniowi (różnorodne wizerunki)
  • klęska powstania
  • zesłanie na Sybir
  • najważniejsi artyści: Maksymilian Gierymski, Adam Chmielowski, Ludomir Benedyktowicz, Michał Elwiro Andriolli, Aleksander Sochaczewski, Jan Matejko, Artur Grottger, Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Józef Chełmoński, Stanisław Witkiewicz
 3. (Część warsztatowa) Powstanie styczniowe w sztuce

Na podstawie materiałów zapewnionych przez prowadzącą uczniowie, pracując w podgrupach, przygotują własne wystawy. Pod koniec zajęć każda z grup zaprezentuje swoją wystawę, uzasadniając, dlaczego zdecydowała się akurat na taki wybór. Efekty pracy uczniów będą mogły być później zaprezentowane w bibliotece lub szkole, dzięki czemu kolejne osoby  zapoznają się z tematem „Powstanie styczniowe w sztuce”.

Na każde zajęcia trzeba zapewnić uczestnikom materiały potrzebne do przygotowania wystawy: (arkusze papieru, kolorowe wydruki, pisaki, klej).

Prowadząca: Agnieszka Cubała - autorka książek historycznych; dwukrotna laureatka prestiżowej nagrody Klio przyznawanej podczas targów książki historycznej za zasługi dla popularyzacji historii; odznaczona srebrnym krzyżem zasługi oraz innymi nagrodami za popularyzację tematów historycznych; posiada doświadczenie w przygotowaniu i organizacji ekspozycji stałych i wystaw czasowych – m.in. współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski, Muzeum Regionalnego w Piasecznie.