Bartłomiej Basiura | Warsztaty jak wydać książkę

Grupa docelowa: 10-25 osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat zasad i praw rządzących światem wydawniczym. Nie tylko dla tych, którzy piszą, ale również tych, którzy nie wiedzą jak się za to zabrać.

Przedmiot: warsztaty podzielone na cztery części:

  1. Wstęp, czyli to, co potrzebne, aby wydać książkę;
  2. Jak znaleźć wydawnictwo;
  3. Self-publishing, ze szczególnym naciskiem na e-booki;
  4. Wydawanie poprzez współfinansowanie.

Spotkanie wzbogacone o praktyczne rady, wskazówki dotyczące pozyskiwania funduszy, sposoby na promocję bezbudżetową, przykłady życia codziennego. Uczestnicy po spotkaniu powinni poprzez poznanie podstawowych możliwości ocenić oraz dostosować wybrane środki do własnych potrzeb oraz twórczości.

Forma: Spotkanie nastawione na interakcję, poznanie indywidualnych historii oraz potrzeb, dzielenie się własnymi doświadczeniami jako źródło wiedzy dla pozostałych.

Czas trwania:

  • Wersja mikro: 45 - 60 minut
  • Wersja makro: 90 - 100 minut

Możliwość dopasowania czasu oraz szczegółowej tematyki warszatów do indywidulanych potrzeb uczestników oraz organizatora.

Prowadzący:

Bartłomiej Basiura, autor sześciu powieści kryminalnych. Rozpoczynając swoją przygodę ze światem literackim w wieku osiemnastu lat, wydawał swoje pierwsze książki w mniejszych oraz większych wydawnictwach, również jako self-publisher. Na swojej drodze nawiązał kontakt z agencjami literackimi, osobami decyzyjnymi w największych wydawnictwach w Polsce jak i krytykami literackimi. Swoje doświadczenia prezentuje w przystępnej, multimedialnej formie opierając swoje wywody na potwierdzonych schematach.