Warsztaty dla dorosłych

Sławomir Koper - Propozycje spotkań o powstaniu styczniowym

Tematy dla dorosłych:

 1. Czy klęska powstania spowodowała przyspieszenie budowy kapitalizmu na ziemiach polskich?
 2. Czy zakończone klęską powstanie spowodowało jednak, że Polacy nie ulegli wynarodowieniu?
 3. Słynne i tragiczne postacie powstania (Traugutt, Sierakowski itp)
 4. Powstanie jako pierwsza totalna wojna z Rosjanami. Partyzantka, krwawe pacyfikacje i terroryzm powstańczy (sztyletnicy i zamachy bombowe).
 5. Czy powstanie miało szanse na zwycięstwo?

Tematy dla młodzieży:

 1. Młodzież w powstaniu (Bolesław Prus, studenci z Warszawy, Dorpatu i Kijowa)
 2. Literackie i filmowe obrazy powstania i jego skutków (Lalka Prusa, twórczość Żeromskiego, Szwadron Machulskiego itd)
 3. Czy powstanie na pewno musiało wybuchnąć? Jak potoczyłyby się losy Polaków, gdyby nie wybuchło?
 4. Powstanie na Kresach Wschodnich. Zapomniane karty z dziejów jego przebiegu (Litwa, Inflanty)
 5. Bohaterowie czy zdrajcy? Czy polscy przeciwnicy powstania byli patriotami?

Dla uczniów 7- 8 klasy:

 1. Najwięksi bohaterowie powstania
 2. Nietypowe powstanie (jedyne faktycznie, gdzie była prowadzona wojna partyzancka na masową skalę)
 3. Za co powinniśmy być wdzięczni powstańcom?

Chcesz zorganizować spotkanie z autorem ? Skontaktuj się