Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Paweł Wakuła - propozycje warsztatów z okazji 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego

  1. Wprowadzenie do tematu:
   1. Sytuacja Polski pod zaborami i przyczyny wybuchu powstania narodowego.
   2. Opis działań wojennych, taktyki partyzanckiej i uzbrojenia powstańców.
   3. Konsekwencje upadku powstania – represje, zsyłki, rusyfikacja ziem polskich.
   4. Powstanie styczniowe w kulturze – twórczość Artura Grottgera, Jana Matejki, Maksymiliana Gierymskiego, Stefana Żeromskiego i Elizy Orzeszkowej.

   Autor przeprowadzi z uczestnikami warsztatów pogadankę na temat znaczenia powstania styczniowego w historii ojczystej, narysuje na flipcharcie sylwetki powstańców i typowe elementy ich uzbrojenia.

  2. Warsztaty plastyczne:

Wykonanie prac na wybrany temat – „Bitwa”, „Zsyłka”, „Powstaniec”.

Do wyboru dwa działania:

   1. Praca zespołowa na brystolach (format A-1)
   2. Praca indywidualna na kartkach z bloku rysunkowego (format A-3)

Uczestnicy: uczniowie klas 4-6

Technika: farby plakatowe, akwarele, kredki świecowe. Warsztaty poprowadzi Paweł Wakuła – pisarz, ilustrator, rysownik prasowy, pasjonat historii. Pomysłodawca i współautor książek z pięciotomowej serii Zdarzyło się w Polsce.

Chcesz zorganizować spotkanie z autorem ? Skontaktuj się