Historyk Sławomir Koper - Propozycja spotkań dla dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej

"Ukraina. Przewodnik historyczny" Sławomir Koper

Założenie: unikamy drażliwych tematów z historii, a podkreślamy wspólne dzieje i bliskość kulturową.

  1. Lwów, sześć wieków wspólnej historii
  2. Polska – Ukraina, koncepcje Piłsudskiego mające odrodzić państwo ukraińskie (Symen Petlura, wprawa kijowska, straszne skutki niepowodzenia tych planów – wielki głód – i dominacja bolszewików, co dzisiaj widać w agresji Putina)
  3. Współdziałanie polsko – ukraińskie przeciwko wspólnemu wrogowi (bitwa pod Chocimiem i hetman Sahajdaczny), wojny z Rosją.
  4. Polska i Ukraina więzy kulturalne (polscy i ukraińscy malarze zafascynowani Huculszczyzną, krajobrazami ukraińskimi – klasyka malarstwa Młodej Polski opierała się na ukraińskich krajobrazach), wzajemne przenikanie się literatury.
  5. Wczesne średniowiecze, wzajemne więzy łączące dynastię Piastów w Polsce i Rurykowiczów na Rusi. Podkreślenie, że Ruś, to nie Rosja, a dzisiejsi podwładni Putina, to młodsza gałąź wschodnich Słowian, powstała znacznie później niż Ukraińcy. I gdy w Kijowie kwitła wysoka kultura, to książęta moskiewscy siedzieli jeszcze prawie w jaskiniach