Krzysztof Petek | Mentalny Bruce Lee

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Ramowy program spotkania szkoleniowego dla seniorów
MENTALNY BRUCE LEE

Prowadzi Krzysztof Petek - autor powieści sensacyjnych, dziennikarz, politolog, organizator wypraw, instruktor survivalu i adept kung-fu. Specjalista psychologii sytuacjach krytycznych.

Spotkanie poprowadzone będzie w konwencji kilkuetapowej:

opowieść-podróż fotograficzna po kilku kulturach świata z zaznaczeniem usytuowania przemocy w ich kręgu kulturowym

panel dyskusyjny "złość-agresja-przemoc - warianty reakcji" z naciskiem na unikanie przemocy i wczesne rozpoznanie zagrożenia:

 1. czy złość jest zła?
 2. rodzaje agresji, różnica między agresją a przemocą
 3. czynniki sprzyjające agresji i przemocy
 4. jak się czuje ofiara przemocy?
 5. co zrobić po napadzie, rabunku, jak się zachować, kogo powiadamiać i czego nie robić
 6. pakiet rzeczy, które w podróż czy na spacer zabieramy - a z których na pewno rezygnujemy
 7. prawo nas chroni - na które akty prawne można się powołać, żądając wsparcia administracyjnego?

gry edukacyjne:

 1. Moje terytorium
 2. Ściana złości

szkolenie samoobrony:

 1. samoobrona prewencyjnej (jak unikać zagrożeń),
 2. reguły bezpieczeństwa w domu (także o przemocy domowej - fizycznej i psychicznej - ze strony
  rodziny),
 3. podstawy bezpieczeństwa na ulicy, w środkach komunikacji
 4. bezpieczeństwo w podróży
 5. trening samoobrony werbalnej
 6. podstawy samoobrony w sytuacji agresji bezpośredniej

Cele zajęć:

 1. zapoznanie ze zjawiskiem agresji i przemocy,
 2. zaakceptowanie występowania agresji w życiu codziennym,
 3. uświadomienie sobie różnic między złością, agresją i przemocą,
 4. zdobycie umiejętności wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie,
 5. trening sposobów skutecznych reakcji na agresję i przemoc,
 6. zapoznanie uczestników z podstawami prawa wspierającego ofiary agresji i przemocy

Forma zajęć:

Całość poprowadzona będzie w konwencji swobodnej rozmowy i opowieści, wspólnego treningu i zabawy - ze świadomością pracy nad niełatwym tematem. Uczestnicy mają wyjść z zajęć zadowoleni, nie przygnębieni; ze świadomością nabytej wiedzy, zrozumieniem pewnych reguł i poczuciem rosnącej wiary w skuteczność walki z przemocą.

Czas zajęć:

W zależności od koncepcji organizatora: 3 do 7 godzin. Preferowane 5 godzin z przerwą kawową.