Wiesław Ratajczak

Wiesław Ratajczak (1969) – historyk literatury, dr hab., prof. UAM, w latach 2012-2016 kierownik Pracowni Badań nad Tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej, badacz kultury polskiej drugiej połowy XIX wieku. Kierownik specjalizacji „Animacja kultury” na studiach licencjackich filologii polskiej. Wykłada także teorię i historię kultury na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Autor książek: Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX (Poznań 2006), Słownik motywów literackich (Poznań 2006), Literatura polska XIX wieku (Poznań 2008), Conrad i koniec epoki żaglowców (Poznań 2010). Współredaktor tomów zbiorowych: Poznań Czerwiec 56. Sens pamięci (Poznań 2006), Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego (Poznań 2006), Cóż wiesz o pięknem? Szkice o literaturze, filmie, muzyce i teatrze (Poznań 2007), Norwid – artysta (Poznań 2010), Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku. W dwustulecie urodzin pisarzy (Poznań 2016), Jarosława Marka Rymkiewicza dialogi z tradycją (Poznań 2016) i in.

Autor artykułów poświęconych polskiej prozie drugiej połowy XIX w., literackiej symbolice religijnej, stereotypom i mitom narodowym w powieściach, a także prac o charakterze metodycznym oraz recenzji literackich i filmowych. Organizator licznych konferencji naukowych. Członek redakcji „Poznańskich Studiów Polonistyczny. Serii Literackiej”.

Autor i współautor scenariuszy filmów dokumentalnych: Rozmowy z ciszą - Bohdan Zadura (1996), Dzieje kultury polskiej (cześć 10, 1997/98), Futuryści, formiści, Nowa Sztuka (1999).

Działalność ekspercka:

  • Urząd Miasta Poznania - ekspert opiniujący projekty aplikujące do otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (od 2011 r.)
  • Ekspert w konkursach Instytutu Książki (od 2016 r.)
  • Członek zespołu ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim (od 2016 r.).

Sprawowane funkcje:

  • Członek (od 2011), przewodniczący (od 2016 r.) rady programowej wydawnictwa miejskiego Posnania,
  • Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Poznaniu,
  • Członek Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (od 2016 r.),
  • Prezes oddziału poznańskiego i przewodniczący krajowego sądu koleżeńskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
  • Przewodniczący Rady Programowej TVP 3 Poznań.

dr hab. prof. UAM Wiesław Ratajczak

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Pracownia Badań nad Tradycją Europejską
Instytut Filologii Polskiej UAM

Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań