Gombrowicz, Miłosz, Witos, Zamoyski to Patroni Roku 2024 ogłoszeni przez Senat

Więcej: https://instytutksiazki.pl/

Rok 2024 będzie także Rokiem Edukacji Ekonomicznej

Senat RP podjął uchwały ustanawiające rok 2024 rokiem: Edukacji Ekonomicznej – jako tej, która powinna być niezbędnym elementem przygotowania młodych ludzi do życia zawodowego i społecznego oraz udziału w budowaniu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki narodowej. W 2024 roku będziemy obchodzić 100-lecie reform gospodarczych Władysława Grabskiego, 100-lecie powstania polskiego złotego, 100-lecie powstania Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

1 sierpnia 2024 roku obchodzić będziemy  80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Biuro Citart przygotowało spotkania, warsztaty i koncerty wpisujące się we wniosek.

Informacje z propozycjami twórców umieczamy poniżej

  • Krzysztof Napiórkowski
    1. „Od Mickiewcza do Miłosza” Muzyczna podróż przez poezję od Sonetów Krymskich Mickiewicza, przez poezję Leśmiana, Gałczyńskiego i poetów współczesnych: Heberta, Miłosza i wielu innych

oraz w zakładce Propozycje twórców.

Uzupełnieniem dla działań w przestrzeni publicznej mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej. Biuro Citart organizuje spotkania online z pełną obsługą techniczną oraz stworzeniem napisów do materiałów video.