Misją biura jest dostarczanie Klientom:

 • nowoczesnych metod promocji kultury i sztuki
 • wspieranie artystów i twórców
 • animacja kultury
 • organizowanie spotkań autorskich
 • organizowanie warsztatów artystycznych
 • kreowanie wydarzeń artystycznych
 • promocja twórców w mediach oraz tworzenie ich wizerunku.

Działalność impresaryjna:

 • promocja artystów
 • współpraca z instytucjami kultury
 • organizacja spotkań autorskich
 • warsztatów artystycznych
 • spektakli
 • koncertów
 • promocja artystów, w tym obsługa medialna
 • promocja kultury i sztuki
 • organizacja konferencji prasowych, wywiadów, indywidualnych spotkań z przedstawicielami mediów

Działania z zakresu marketingu książki

 1. Opracowanie strategii marketingowej – stworzenie sprofilowanego programu działań marketingowych (wraz z szacunkowym budżetem) zawierającego strategią marketingową umożliwiającą osiągnięcie wyznaczonych celów marketingowych. Wdrożenie opracowanego planu marketingowego, sprawdzenie stopnia wykonania zaplanowanych działań wraz z podjęciem działania korygujących, w razie wykrycia niezgodności.
 2. Aktualizacja i administracja istniejących profili/ fan page w mediach społecznościowych – Opracowanie zindywidualizowanej strategii prowadzenia fan page, nielimitowany czasowo kontakt z fanami (niestandardowe godziny),publikacja materiałów graficznych, min. 6 postów tygodniowo, relacje z wydarzeń związanych z działalnością artystyczną, organizacja wydarzeń i konkursów, dobór i obsługa płatnych kampanii reklamowych.
 3. Organizacja i administracja społeczności fanowskiej poprzez media społecznościowe: facebook, twitter, instagram, snapchat, pinterest, google +, linkedin – Opracowanie zindywidualizowanej strategii prowadzenia fan page, nielimitowany czasowo kontakt z fanami (niestandardowe godziny),publikacja materiałów graficznych, min. 6 postów tygodniowo, relacje z wydarzeń związanych z działalnością autorki, organizacja wydarzeń i konkursów, obsługa płatnych kampanii reklamowych. Korelacja mediów społecznościowych wraz z utworzeniem jednego hub profilu i publikacją na nim materiałów i informacji z każdego z medium.
 4. Utworzenie, aktualizacja, administracja dedykowanych kont na portalach literackich: goodreads. com, lubimyczytac.pl, biblionetka.pl, wikipedia, bookhunter.pl etc. – Aktualizacja istniejących danych, ujednolicenie wypisów, moderowanie komentarzy, wpisy na portalach zagranicznych.
 5. Tworzenie spójnych materiałów wizerunkowych, monitoring sieci www, wpisy na forach literackich – Stały monitoring sieci www, publikacje na forach internetowych, udział w dyskusjach.
 6. Współpraca z influencerami, gościnne posty na blogach; – Analiza rynku wydawniczego i książki z perspektywy influencer marketingu, wyszukanie, zaproponowanie i wybór najlepszej formuły współpracy z influencerami, nawiązanie współpracy z blogerami, pisarzami blogującymi;
 7. Kontakty z mediami i instytucjami
 8. Organizacja udziału w akcjach społecznych i wydarzeniach kulturalnych promujących utwór i autora – Weryfikacja i wyszukiwanie atrakcyjnych wydarzeń kulturalno-społecznych, umożliwiających promocję autora lub/i utworu.
 9. Blurb
 10. Analiza dostępności programów finansowania działań, przygotowanie aplikacji i aplikowanie w imieniu autora – Weryfikacja aktualnych programów (rządowych i prywatnych) pod kątem uzyskania dofinansowanie na cel wskazany przez autora.
  Uwaga biuro Citart nie gwarantuje uzyskania dofinansowania.
 11. Organizacja spotkań autorskich
 12. Koordynacja działań wizualnych, kontakty z grafikami, ilustratorami, fotografem – Stworzenie i zapewnienie spójnej koncepcji identyfikacji wizualnej autora lub/i utworu, na każdym etapie, wyszukanie i angaż odpowiednich specjalistów.
 13. Badanie i analiza rynku książki i przedstawienie propozycji wydawniczych wybranym wydawnictwom – Wybór zgodnych z profilem autora i pasujących do utworu wydawnictw i przedstawienie propozycji wydawniczych wydawnictwom.
  Uwaga biuro Citart nie gwarantuje wydania utworów autora i nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie utworu.
 14. Zapewnienie usług korektora, redaktora, tłumacza, prawnika w zakresie wybranym przez autora – na każdym etapie współpracy z biurem autor ma dostęp do usług korektorskich, redaktorskich i prawnych we wskazanym przez siebie zakresie
 15. Usługi wirtualnego asystenta – Założenie i obsługa konta pocztowego (mail) na potrzeby realizowanych zadań, prowadzenie kalendarza i koordynacja terminów, obsługa dokumentacji etc., obsługa bez limitu godzinowego.

Ponadto Citart proponuje:

 • kompleksowe przygotowanie do druku
 • redakcja i korekta
 • pisanie przemówień okolicznościowych i tekstów produktowych i reklamowych