Propozycje pokazów

GOA – spotkanie dla dzieci lub dorosłych (wówczas w innej formi)

Nowy pokaz obejmuje zdjęcia z trwającej 9 miesięcy podróży kamperem do Kabulu, której owocem będzie nowa książka "Droga do Kabulu".

Oferta pokazów filmów autorstwa
MAŁGORZATY SZYSZKI

www.szyszka.art.pl

Kamczatka – pokaz Andrzeja Mellera

Andrzej Meller – propozycja pokazu o Uzbekistanie

Pokaz i lekcja gotowania z Andrzejem Mellerem

Do Wietnamu trafiłem po paru latach podróżowania po Azji.