Bianca Beata Kotoro | Trudne tematy WOJNA

„Temat wojny to jeden z najtrudniejszych, jaki rodzice i opiekunowie obecnie tłumaczą dzieciom. Problem jest tym większy, im bliżej dziecka występuje. W aktualnej sytuacji polskie dzieci, ale też dzieci innych narodowości wychowujące się w Polsce, są bliżej tematu niż kiedykolwiekwcześniej. Uczą się w szkołach, chodzą do przedszkoli wraz z dziećmi z Ukrainy, a także niekiedy z Rosji, których rodziny są często bezpośrednio poszkodowane w wyniku wojny. Rozmawiaj z dzieckiem. Nie panikuj!...