Warsztaty dla dorosłych

 

WERSJA 1

malgorzate szyszka profil rezyserski 01 d

SPEKTAKL INTERAKTYWNY Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI
Pt. CZTERY SCENY Z ŻYCIA SENIORA

 Na podstawie scenariusza i w reż. Małgorzaty SZYSZKI

Chcemy państwu zaproponować widowisko zrealizowane metodą interaktywnego teatru forum, stworzoną przez brazylijskiego praktyka dramy, pedagoga, reżysera oraz twórcę koncepcji „Teatru Uciśnionych” (Theatre of the Oppressed) Augusto Boala. Jest to metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji.

W spektaklu weźmie udział trzech aktorów, którzy przedstawią krótkie sceny obrazujące kryzysowe sytyacje z życia seniora związane z przemocą polegającą między innymi na: wykluczeniu społecznym, zastraszaniu i obrażaniu, wykorzystywaniu finansowym.

Widowisko będzie prowadzone przez Jokera i będzie się składało z czterech części:

  1. WPROWADZANIE W ZASADY UCZESTNICTWA. Joker przedstawia aktorów, każdy z nich opowiada w kilku słowach o postaci, którą będzie kreował i atrybutach, które są z nią związane. /około 8 minut/
  2. PREZENTACJA CZTERECH SCEN, /która nie przekroczy 30 minut/.
  3. INTERWENCJE. Joker rozmawia z publicznością na temat postępowania bohaterów w prezentowanym spektaklu. Jeżeli widzowie uznają, że powinni zareagować w prezentowanych sytuacjach w inny sposób to proponuje zabawę polegają na „szybkich interwencjach”, tzn. aktorzy powtórnie odgrywająsceny, apubliczność, jeżeli nie zgadza sie z tym, co robi postać przerywa spektakl klaszcząc. W tym momencie Joker stopuje widowisko i prosi osobę o powiedzenie, co wg niej powinna zrobić postać w danej sytuacji. W zależnosci od otwartości uczestnikow. Proponowane rozwiąznia improwizują aktorzy lub też nmogą być odgrywane przez ochotników z publiczości. W tej części przewiduje się od 4 do 8 interwencj. /Czas trwania od 30 do 40 minut.
  4. ZAKOŃCZENIE. Joker podsumowuje przeprowadzone interwencje pokazująć, że publiczność sama znalazła właściwe sposoby reagowania na sytuacje przemocowe. / czas trwania koło 10 minut/

Łączny czas spektaklu interaktywnego od 1,5 do 2 godzin.

W widowisku będą użyte elementy scenografii w postaci videoartów, rekwizyty i muzyka ułatwiające zbudowanie atmosfery scen.

Realizatorzy: MAŁGORZATA SZYSZKA – scenarzystka reżyserka, absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Akademii Leona Koźminskiego w Warszawie, stypendyska Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta st. Warszawy, Funduszu Promocji Twórczości, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Do tej pory wyreżyserowałaokoło dwudziestu spektakli dla dzieci imlodzieży i osób dorosłych. Od paru lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy „Stop-Klatka” zgłębiając tajniki teatru forum.

www.szyszka.art.pl; www.dziwierz.art.pl

DROTA POROWSKA – aktorka, ARTUR-ŻEBROWSKI – aktor, ANNA JĘDRZEJEWSKA – muzyka i videoarty

Produkcja: STOWARZYSZENIE GRUPA PRZEDSIĘWZIĘĆ TEATRALNO-MEDIALNYCH

 


 

WERSJA 2

TRZYDNIOWE WARSZTATY TEATRALNE zakończone pokazem spektaklu realizowanego przez Seniorów techniką teatru forum
pt. SCENY Z ŻYCIA SENIORA

Prowadzenie:. Małgorzaty SZYSZKA, ARTUR ŻEBROWSKI

Grupa od 3 do 16 osób

DZIEŃ 1
/3 godzinny warsztat scenopisarstwa/
Uczestnicy podczas warsztatu poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń budują/piszą scenariusz oparty na sytuacjach przemocowych. Efektem jest powstaniw skryptu scenariusza. P.S. W drugiej częśći prowadzący na podstawie skryptu piszą około 10 scenariusz. W procesie mogą uczestniczyć osoby chętne, wolontariusze.

DZIEŃ 2
/6 godzinne warsztaty teatralne/
Uczestnicy dzielą się na grupę aktorska, techniczna, scenograficzną i kostiumową. Opracowują plan dzialania i przez pozostaly czas przygotowują widowisko z pomocą prowadzących

DZIEŃ 3
/Około 6 godzin/
Próba i publiczny pokaz SCEN Z ŻYCIA SENIORA moderowany przez prowadzących warsztaty wg zasad teatru forum. /Opisanych w wersji 1/