Warsztaty dla dorosłych

Jacek Pałkiewicz Fot: Dmitri GołowanowJacek Pałkiewicz

Reporter, eksplorator, odkrywca źródła Amazonki, od 40 lat przemierza peryferie świata. Twórca survivalu w Europie, jest powszechnie uznawanym autorytetem w dziedzinie przetrwania. Mieszka trochę we Włoszech, trochę w Polsce. W 1975 r. pokonał Atlantyk w roli dobrowolnego rozbitka. To

44-dniowe doświadczenie wykorzystali badacze z NASA, zainteresowani problematyką izolacji i granic ludzkiej wytrzymałości.

 


 

Krzysztof PetekKrzysztof Petek

Reporter, eksplorator, odkrywca źródła Amazonki, od 40 lat przemierza peryferie świata. Twórca survivalu w Europie, jest powszechnie uznawanym autorytetem w dziedzinie przetrwania. Mieszka trochę we Włoszech, trochę w Polsce. W 1975 r. pokonał Atlantyk w roli dobrowolnego rozbitka. To

44-dniowe doświadczenie wykorzystali badacze z NASA, zainteresowani problematyką izolacji i granic ludzkiej wytrzymałości.

Autor ponad dwudziestu książek sensacyjno- przygodowych i publicystycznych, dziennikarz, instruktor survivalu, adept kung-fu, organizator wypraw i szkół przetrwania. Politolog.

Asystuje Jackowi Pałkiewiczowi w wyprawach syberyjskich i amazońskich.

W bibliotekach prowadzi spotkania, wykłady, warsztaty literackie i dziennikarskie, Noce detektywów i szkolenia samoobrony. Walczy z postawami patologicznymi.


CZAS AKCJI: piątek-niedziela

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: do 20 osób

ZAPOTRZEBOWANIE: Sala typu wykładowego z możliwością podłączenia rzutnika, ustawienia ekranu i nagłośnienia (dla potrzeb filmu). Także – rzutnik, ekran, głośniki. Flipchart i kartki oraz kolorowe pisaki. Dla potrzeb zajęć w terenie (opcje): Teren z drzewami lub pionowymi podporami dla mostu linowego, miejsce i materiał do rozpalenia niewielkiego ogniska – i zezwolenie na nie, miejsce do prezentacji elementów survivalowych i samoobrony, miejsce dla urządzenia bezpiecznej strzelnicy (kulochwyt dla wiatrówek), kajaki (łódki) dla całej grupy, zezwolenie na rozpalenie ognia i przeprowadzenia gry na wyspie na jeziorze Wałpusz. Zapotrzebowanie obejmuje też noclegi dla dwóch osób oraz ewentualnie (do omówienia) dla osób asystujących – może to być miejsce pod namiot + żywienie).


ELEMENTY DZIAŁAŃ PODSTAWOWYCH:

Wstępne spotkanie: Opowieści Jacka Pałkiewicza o wyprawach, survivalu, pokonywaniu przeszkód, skrajnym mrozie i niewyobrażalnym skwarze, o niezwykłych kulturach i potędze przyrody, z którą mierzy się od półwiecza. Całość okraszona fotografiami z wszystkich zakątków świata. [piątek, czas: 2 godziny]

Wykład „Piramida przetrwania” – Co jest najważniejsze w dążeniu do celu? (Jacek Pałkiewicz) [sobota, czas: 1,5 godziny]

Wykład „Relacja preferencji” – podstawy psychologii przetrwania w sytuacjach krytycznych i ich wpływ na codzienne pokonywanie przeszkód (Krzysztof Petek) [sobota, czas: 1,5 godziny]

Szkolenie w formie gry pozoracyjnej (wewnątrz lub na zewnątrz): „Katastrofa”.

Pozoracja katastrofy samolotowej, rozdanie/losowanie ról, relacja preferencji w sytuacji krytycznej,

obserwacja i szkolenie technik przejmowania kontroli nad akcją ratunkową, ich zastosowanie w działania zespołowych typu administracyjnego i korporacyjnego. [sobota, czas: 2,5 godziny]

Ognisko wieczorne z opowieściami – „Oblicza strachu”

Opowieści Jacka Pałkiewicza i Krzysztofa Petka o sytuacjach skrajnych, niebezpiecznych, o harcie i upadku, o deprywacji i jej pokonywaniu, o ludziach, ich fasadach i słabościach.

Wykład i dyskusja „Piękno różnorodności” – Dlaczego ludzie boją się tego, że nie myślą identycznie? (Jacek Pałkiewicz, Krzysztof Petek). Okraszone fotografiami opowieści o zetknięciu z cywilizacjami innych kontynentów, kultur, ras, religii i ideologii. O strachu, przełamywaniu barier, sposobach poszukiwania wspólnego języka. O niezwykłości etnicznych zwyczajów i toporności cywilizacyjnego walca globalizacji. W rezultacie – o wykorzystaniu ludzkiego niejednolitego potencjału dla lepszego, bardziej urozmaiconego funkcjonowania – społecznego czy korporacyjnego.

Książki i dedykacje

Do dyspozycji dla chętnych będą książki autorstwa Jacka Pałkiewicza, Krzysztofa Petka – i ich wspólne.

Oczywiście z dedykacjami dla kupujących. (Książki będą również nagrodami w niektórych działaniach).


ELEMENTY DODATKOWE:

PRÓBY SURVIVALOWE:

Most linowy

Zostaną przygotowane różne typy mostów linowych; będą nadzorowane podczas prób. W tym – „most Pałkiewicza”.

Strzelnica

Do dyspozycji uczestników będą dwa rodzaje strzałów – do tarczy i do puszek. Skorzystamy z broni pneumatycznej krótkiej i długiej.

Pokaz sztuk walki i szkolenie samoobrony

Pokażemy elementy sztuki walki kung-fu WingTsun i poprowadzimy szkolenie samoobrony.

Posiłek survivalowy, ognisko

Korzystając z kociołka, ugotujemy zupę biwakową – do degustacji dla chętnych. Przy tym pokażemy sposoby rozpalania ognia w terenie (łuk, krzesiwo, lupa itp.).

Jazdy samochodem terenowym – poszukiwanie skarbu

Chętni przejadą specjalnie wyznaczoną ścieżką terenową, poszukując skrzyni zaznaczonej na mapie. Odnalezienie skarbu oznaczać będzie nagrody specjalne. [w trakcie innych działań]

Gra typy detektywistycznego

Trzy grupy detektywów rywalizują w rozwiązywaniu zagadek, pokonują wrogów, zdobywają specjalne waluty – wreszcie docierają do tajemniczej szkatuły. Zagadki zabawne i pouczające, zadania pełne humoru.

[45 min – do 1,5 h]

Szkolenie technik prowadzenia zwiadu

Zachowane w formule gry rywalizacyjnej szkolenie pasywnych i aktywnych technik zwiadu, zapamiętywania, selekcji i kompilacji istotnych informacji. Szkolenie, jakie przeprowadzane jest w elitarnych jednostkach wywiadowczych [30 min.]

Pokaz i użycie sprzętów survivalowych użytkowanych w sytuacjach krytycznych

Sprzęt, jaki eksploratorzy noszą z sobą, ale i urządzenia, jakie można wykonać w terenie dla uzyskiwania i filtrowania wody, zdobywania jedzenia, budowy schronień i ich maskowania.

Prezentacja samochodu medyczno-ratowniczego

Chętnym pokażemy samochód terenowy, wyposażony w sprzęt ratunkowy, którym jeździmy na wyprawy ratunkowe i poszukiwawcze.

Nocna gra pozoracyjna – „Zaginieni”

Wieczorna wyprawa na wyspę. Tam – łódki znikają. Wór sprzętu (potrzebnego i zupełnie zbędnego) musi wystarczyć śmiałkom do przetrwania nocy na bezludnej wyspie. W ramach działań szkoleniowych następuje budowa schronień terenowych, zakładanie obozowiska(szałas zwykły, szałas piętrowy, wiata, namioty, hamaki, kuchnie terenowe i budowa toalety, ognisk sygnałowych itp.). Działania kończą się w nocy, przypłynięciem ekipy ratunkowej (nie wymagają spędzenia nocy na wyspie, chyba, że uczestnicy sobie tego życzą).