Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Kazimierz Szymeczko - Propozycje warsztatów o powstaniu styczniowym

 1. Od kosy do rakiety – o uzbrojeniu w powstaniu styczniowym.

  Autor, Kazimierz Szymeczko, opowiada o używanych w XIX wieku racach kongrewskich . Te proste pociski rakietowe wytyczają kolejny etap rozwoju artylerii i broni rakietowej. Jak pod Grunwaldem nowością były armaty, tak w czasie powstania styczniowego trójnogi do wypuszczania rac były nowym pomysłem militarnym.

  Autor może zademonstrować na prostym, bezpiecznym przykładzie, jak skuteczna może być broń biała, improwizowana (kosa, pika). Omówi wady i zalety broni drzewcowej w starciu np. piechoty z kawalerią.

  Autor opisuje i demonstruje zasadę działania broni rozdzielnego ładowania (strzelby i karabiny ładowane od strony lufy) używanej w powstaniu styczniowym.

  Oferta skierowana głównie dla grup dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich.

  Interakcja, pokaz wideo, proste doświadczenia, mile widziane pytania.

 2. Powstańcza medycyna – sposoby udzielania pierwszej pomocy w XIX wieku i współcześnie.

  Autor omawia sposoby tamowania krwi, przypalania ran, bandażowania, stosowane w okresie powstania styczniowego i porównuje je z obecnymi metodami.

  Autor z wybranymi uczestnikami przeprowadza „transport rannego”, udzielenie pierwszej pomocy (w warunkach „powstańczych”).

  Autor proponuje porównanie wad i zalet stosowania dawnych sposobów leczenia i tłumaczy, dlaczego w sytuacji bezpośredniego narażenia życia, dawne sposoby mogą być nadal używane.

  Porównuje dostępne dawniej i obecnie medykamenty (np. środki znieczulające).

  Oferta skierowana głównie do uczniów szkół podstawowych i średnich.

  Interakcja, pokaz wideo , proste doświadczenia, mile widziane pytania.

 3. 3. Wokulski, Niechcic i inni… powstańcy.

  Autor prezentuje dalsze losy bohaterów książek, którzy brali udział w powstaniu styczniowym. Ukazuje losy pokolenia, które dorastało w tradycji romantycznej, a w wiek dojrzały weszło, jako przedstawiciele epoki pozytywizmu.

  Autor zaprasza do dyskusji na temat wpływu polskiej tradycji romantycznej na kolejne zrywy powstańcze. Omawia patriotyzm walki i patriotyzm pracy w literaturze i w życiu. Dyskusja o wpływie utworów literackich na kształtowanie się postaw czytelników.

  Oferta skierowana głównie do uczniów szkół średnich i osób dorosłych.

  Interakcja, luźny wykład, dyskusja, mile widziane pytania.

 4. 4. Survival, prepersi, powstańcy i my

  Autor porównuje ekwipunek powstańczy z połowy XIX wieku z wyposażeniem dzisiejszych survivalowców. Ukazuje podobieństwa w postępowaniu powstańców styczniowych, ludności cywilnej i obecnych prepersów. Dzieli się wiadomościami dotyczącymi gromadzenia zapasów, rozpalania ognisk, walk partyzanckich, opatrywania ran i różnych aspektów walki i przeżycia. Zajęcia stanowią próbę odnalezienia płaszczyzny wspólnej dla działań XIX-wiecznych i współczesnych.

  Oferta skierowana do wszystkich grup wiekowych, modyfikowana w zależności od potrzeb i wieku uczestników.

  Interakcja, pokaz wideo, proste doświadczenia, mile widziane pytania.

Wszystkie formy spotkań - warsztatów mogą być, na życzenie organizatora, modyfikowane i wzbogacane o inne elementy zawarte w ofercie.

Kazimierz Szymeczko jest autorem tekstów związanych z powstaniem styczniowym, zawartych m. in. w książkach „A to Historia!”, „Walka o wolność – 10 opowiadań z czasów rozbiorów”, Historia Polski w opowieściach.

Chcesz zorganizować spotkanie z autorem ? Skontaktuj się