Anna Sadowska

Nauczycielka dyplomowana ze specjalnością resocjalizacja społecznie niedostosowanych. Trenerka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, aktywna uczestniczka Stowarzyszenia Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych, instruktorka teatralna, socjoterapeutka.

Współautorka warsztatów metodycznych „Radość tworzenia i działania, czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim” (wersje dla nauczycieli przedszkoli oraz dla nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej).

Prowadziła w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie kursy doskonalące z biblioterapii, a w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA warsztaty o zasięgu ogólnopolskim dla bibliotekarzy, nauczycieli oraz wychowawców placówek oświatowych.

Współautorka programu „Biblioterapia wychowawcza, jako metoda kształtowania empatii i zachowań prospołecznych” realizowanego z wychowankami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2.

Nagrody Edukacji Kulturalnej za najlepsze projekty z zakresu edukacji kulturalnej:

  • „Pozytywnie zakręcone – tańce w kręgu z seniorami”, 2014 ( tance integracyjne i ulubione książki młodzieży i seniorów)
  • „Opowiem wam bajki”, 2015 ( w Domu Kultury pisanie z dziećmi baśni o Rembertowie)
  • „TU-czyTAM” –(„działania biblioterapeutyczne prowadzone w różnych środowiskach dzieci, młodzieży i dorosłych) 2015
  • „Opowieści pysznej treści, czyli smaczne bajki na trudne chwile”, 2020 (pomimo pandemii udało się napisać baśnie na pocieszenie w trudnych chwilach)
  • „12 opowieści o Ja”, 2022 ( projekt fotograficzno literacki)
  • Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy „Szkoła z pomysłem na kulturę” 2018

Mazowieckie Nagrody Inspiracji Kulturalnych, konkurs „Impuls Kultury” w Mazowieckim Instytucie Kultury w roku 2020 i 2022

W 2020 r. nagroda IBBY (International Board on Books for Young People) Sekcja Polska - za upowszechnianie czytelnictwa.