Grażyna Sobieska-Szostakiewicz

Nauczycielka dyplomowana ze specjalnością resocjalizacja społecznie niedostosowanych. Trenerka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, aktywna uczestniczka Stowarzyszenia Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych, instruktorka teatralna, socjoterapeutka. Współautorka publikacji „Rozwój empatii i kompetencji społecznych: program wychowawczo terapeutyczny”, współautorka warsztatów metodycznych „Radość tworzenia i działania, czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim” (wersje dla nauczycieli przedszkoli oraz dla nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej).

Prowadziła w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie kursy doskonalące z biblioterapii, a w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA warsztaty o zasięgu ogólnopolskim dla bibliotekarzy, nauczycieli oraz wychowawców placówek oświatowych.

Współautorka programu „Biblioterapia wychowawcza, jako metoda kształtowania empatii i zachowań prospołecznych” realizowanego z wychowankami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2. W ramach programu prowadzony był wolontariat w środowisku lokalnym: bibliotekach, przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach socjoterapii, z seniorami. W działaniach wolontariackich wykorzystywane były teksty literackie, polecane przez specjalistów.

Program prowadzony przez wiele lat był nagrodzony w konkursach:

  • „Innowator Roku” w kategorii innowacyjna szkoła, organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 2009
  • „Mazowieckie Barwy Wolontariatu", organizowanym przez Urząd Marszałkowski

Warszawskie Nagrody Edukacji Kulturalnej za najlepsze projekty z zakresu edukacji kulturalnej:

  • „Pozytywnie zakręcone – tańce w kręgu z seniorami”, 2014 ( tance integracyjne i ulubione książki młodzieży i seniorów)
  • „Opowiem wam bajki”, 2015 ( w Domu Kultury pisanie z dziećmi baśni o Rembertowie)
  • „TU-czyTAM” – 2015 („działania biblioterapeutyczne prowadzone w różnych środowiskach dzieci, młodzieży i dorosłych)
  • „Opowieści pysznej treści, czyli smaczne bajki na trudne chwile”, 2020 (pomimo pandemii udało się napisać baśnie na pocieszenie w trudnych chwilach)
  • „12 opowieści o Ja”, 2022 ( projekt fotograficzno- literacki)
  • Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m, .st. Warszawy „Szkoła z pomysłem na kulturę” 2018

Mazowieckie Nagrody Inspiracji Kulturalnych, konkurs „Impuls Kultury” w Mazowieckim Instytucie Kultury w roku  2020 i 2022

W 2020 r.  nagroda IBBY za upowszechnianie czytelnictwa