Stanisław Brejdygant

Aktor, reżyser, pisarz. Jest autorem kilku tomów prozy, jak „Być Bogiem”; „Powiedz Im”; „Stypa”; „Maligna”; „Świt o zmierzchu”, „Zwierzenia” ” i ostatnio wydanych „Pokoi” ( opowieści o pierwszych trzydziestu pięciu latach, swego, bogatego w zdarzenia, życia),  a także ponad dwudziestu, grywanych i nagradzanych na konkursach krajowych i zagranicznych, sztuk teatralnych , których wybór ukazał się pod  tytułem „Wyzwolony i inne dramaty”,  oraz wielu słuchowisk i scenariuszy filmowych, wydanych w tomie  zatytułowanym „Zło”.

Jako aktor debiutował przed ponad pół wiekiem rolą Hamleta. Grał też Ryszarda III, Księcia Myszkina, Raskolnikowa, Poncjusza Piłata, Stalina i dziesiątki innych ról w teatrach w kraju i za oceanem, a także w spektaklach i serialach telewizyjnych (np. Profesora muzyki w „Dziewczynach ze Lwowa”), i w filmach (np. Księdza Teodora w „Klerze”).  Wystawiał na scenach swoje dramaty, ale także dzieła klasyków, a najchętniej własne adaptacje powieści autora, którego zwie swym arcymistrzem – Dostojewskiego. Reżyserował także opery, spektakle telewizyjne, słuchowiska radiowe, widowiska plenerowe i filmy.

Ma wychowanków : aktorów, reżyserów i pisarzy w kraju i w Ameryce, gdzie nauczał przez blisko dekadę na znanych uczelniach (uniwersytetach i uczelniach teatralnych).

Przewodził parokrotnie swemu środowisku, działając w zarządach Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Artystów Scen Polskich (ZASP). Należy do polskiego Pen Clubu.